Koszty firmy a reklama
10 październik 2019

Koszty firmy a reklama

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą wie, jak ważne są ponoszone na rzecz działalności koszty. Od przychodów firmy odlicza się bowiem różne wydatki, jak choćby zakup sprzętów i narzędzi, czy koszt eksploatacji samochodu firmowego - wszystko to obciąża przychody, a przez to zmniejsza się kwota podatku dochodowego. Takim kosztem jest również reklama.

Kosztem są tylko te wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, co do których możemy wykazać związek z prowadzeniem działalności, a ich poniesienie wpływa na wielkość osiąganych zysków. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN reklama to:


"działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług".


Bez żadnych problemów możemy więc odliczać koszty wszelkich materiałów drukowanych i projektów graficznych (ulotki, broszury), a także reklamy zewnętrznej czy internetowej. Kosztem związanym z reklamą są także gadżety i upominki z logo firmy (smycze, długopisy itp.) Trzeba tutaj pamiętać, że przedsiębiorca może być zmuszony do zapłacenia podatku VAT, jeżeli wartość takiego prezentu przekracza 10 zł.

Udział w targach czy konferencjach również można włączać do kosztów uzyskania przychodów. Będą to wszelkie wydatki związane z wynajęciem i przystosowaniem stoiska (także poczęstunek). Udział w takich targach ma bowiem na celu promowanie firmy.

Skoro ustawodawca traktuje wydatki na reklamę jako koszty uzyskania przychodu bezsprzecznie należy korzystać z tej możliwości. W razie wątpliwości odnośnie konkretnego produktu służymy pomocą.