RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Skąd mamy Twoje dane?
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DT Group?
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?