Regulamin

1. Postanowienia ogólne.
2. Warunki korzystania z usług Agencji.
3. Kalkulacje.
4. Zasady akceptacji projektów.
5. Zasady przyjmowania zleceń.
6. Warunki zgłoszenia reklamacji.
7. Zakres odpowiedzialności serwisu.

8. Postanowienia końcowe.