Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Właścicielem i Administratorem Agencji Reklamowej Kiwi Gifts jest:
DT Group s.c. 
Nr konta bankowego: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4500 5375 6064
NIP 644-346-78-23
Regon 241701575
Zwana dalej jako Agencja lub Kiwi Gifts.
1.2 Serwis internetowy Agencji reklamowej Kiwi Gifts dostępny jest pod adresem www.kiwigifts.pl
1.3 Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z usług agencji;
- zasady wykonywania kalkulacji;
- zasady akceptacji projektów;
- zasady przyjmowania zleceń;
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
- warunki reklamacji;
- odpowiedzialność Agencji Reklamowej Kiwi Gifts.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2. Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania przykładowych zdjęć naszych realizacji do portfolio na stronie www.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacja zawiera koszt projektu, ceny jednostkowe artykułów lub usług, koszty techniczne oraz termin realizacji. Kalkulacje wykonywane są do 3 dni od daty złożenia zapytania ofertowego. 
3.2. Podane w kalkulacji ceny, są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
3.3. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.
3.4. W związku ze zmianami stanów magazynowych dostępność produktu może ulec zmianie w ciągu 14 dni ważności kalkulacji.
3.5. Kalkulacja nie jest wiążąca, nie stanowi oferty i w szczególnych przypadkach może ulec zmianie.
3.6. Stawka za pakowanie/rozpakowanie dotyczy jedynie produktów zapakowanych w opakowania jednostkowe. 
3.7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, wycofania towarów z oferty lub zmiany zasad promocji.

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.12 lub niższej, tekst zapisany w krzywych. Właściwe przygotowanie projektu (pod względem technicznym i merytorycznym) leży po stronie zlecającego.
4.2. W przypadku zlecenia wykonania projektu graficznego termin realizacji to 1-3 dni roboczych, w zależności od stopnia złożoności.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Składanie zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie internetowej Agencji.
5.2. Wzór karty zostanie przesłany do Klienta przez osobę reprezentującą Agencję po zgłoszeniu chęci złożenia zamówienia.
5.3. W przypadku trzech pierwszych zamówień składanych przez Zamawiającego obowiązującą formą płatności jest przedpłata 100%. Na kolejne zamówienia wystawiana będzie faktura VAT z 7-mio lub 14-sto dniowym terminem płatności.
5.3. Koszty transportu towaru pokrywa Klient (wg. Cennika firmy kurierskiej UPS).

6. Warunki zgłoszenia reklamacji.

6.1. Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie.
6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres: biuro@kiwigifts.pl
6.3. Zgłaszając reklamację, Klient winien jest zawsze posługiwać kartą zamówienia oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
6.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności (najlepiej udokumentowanej materiałem fotograficznym).
6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
6.6. Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 3 dni od momentu dostawy do Zamawiającego. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy  będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w całej serii zamówienia.
6.10. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, powinien być czysty, jak również powinien posiadać fabryczne opakowanie w dobrym stanie oraz posiadać wszystkie (nieoderwane) metki. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu i numer konta bankowego. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.
6.11. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są uważane za podstawę do reklamacji.
6.12. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzenia mechanicznego i w przypadku jego stwierdzenia- odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,należy niezwłocznie powiadomić Agencję.

7. Zakres odpowiedzialności serwisu.

7.1 Agencja Reklamowa Kiwi Gifts nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Kiwi Gifts;
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Kiwi Gifts, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
- Agencja Reklamowa Kiwi Gifts nie odpowiada za jakość i terminowość przesyłek kurierskich;
- za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a bankiem Kiwi Gifts;
- w przypadku błędu w opisie towaru lub ceny spowodowanego awarią systemową lub innym czynnikiem, np. błędu spowodowanego przez wprowadzenie błędnej ceny, Agencja Reklamowa Kiwi Gifts zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony strony www.kiwigifts.pl oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 
8.3. Kiwi Gifts zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kiwigifts.pl.

Infolinia

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

tel. 32 291 00 02
tel. kom: 510 721 041

Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości.

img
img
img